CE-merkintä takaa laadukkaan hoitotason

Premekonin asiakkaat valmistavat moderneja laitteita, kokonaisia laitoksia ja konelinjastoja, jotka toimitetaan kansainvälisille asiakkaille ympäri maailmaa. Mutta edes nopein ja levein kartonkikone, korkein keitin tai modernein voimalaitosrakennus ei ole luovutuskelpoinen loppuasiakkaalle ilman turvallisia ja laadukkaita hoitotasorakenteita. Meillä Premekonin kokonaistoimituksen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan hoitotasorakenteille valmistuskuvat, minkä jälkeen rakenteet siirtyvät tuotantovaiheeseen.

Valmistusvaiheessa hoitotasojen laadun ylläpitämiseksi niihin kohdistuu useita eri standardeja, mutta näistä tärkein ja merkitsevin on SFS-EN 1090, eli CE-merkintä.

Mikä ihmeen hoitotasojen CE-merkintä?

Kantavilla metallirakenteilla on suuri merkitys toimintaympäristönsä turvallisuudelle, sillä niiden tehtävänä on tukea suuria massoja, taata henkilöiden kulku haastaviin kohteisiin tai muodostaa rakennuksien kantavia runkorakenteita. CE-merkinnällä pyritään takamaan näiden vaativien rakenteiden riittävä laatu, jotta muodostettavat kokonaisuudet ovat turvallisia.

Rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi 01.07.2014. Tästä eteenpäin Suomen tai EU-maiden markkinoille tuotettujen kokoonpanojen kantavat teräs- ja alumiinirakenteet on täytynyt CE-merkitä. Vaatimus pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (CPR305/2011), joka edellyttää harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan kuuluvilta rakennustuotteilta CE-merkintää.

Yhteenvetona, hoitotasojen CE-merkinnän tärkein tehtävä on varmistaa, että rakenteet on valmistettu laadukkaista materiaaleista, laadukkailla valmistusmenetelmillä, osaavalla henkilöstöllä sekä olosuhteisiin soveltuvalla pintakäsittelyllä.

CE-merkintä Premekonin hoitotasotuotannossa

CE-merkintä edellyttää Premekonilta tuotannon sisäistä laadunvalvontajärjestelmää (Factory Production Control FCP), jonka sertifioi kolmas osapuoli. Laadunvalvontajärjestelmän pohjalle Premekon laatii hoitotasorakenteilleen suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance DoP), johon pohjautuen liitetään kunkin toimituksen asiakirjoihin CE-merkintädokumentaatio.

Premekonin hoitotasotuotteiden valmistus- ja laatuvaatimukset määräytyvät standardista SFS-EN 1090-2 + A1, joka ottaa kantaa koko tuotteen valmistusprosessiin.  CE-merkittävät kohteet ovat aiheuttaneet ajoittain epäselviä tilanteita, joissa on herännyt kysymyksiä, kuuluuko tuote osaksi konetta tai rakennusta, vai onko se pelkkä hoitotaso.
Premekon valmistaa kaikki rakenteensa CE-merkinnän vaatimusten mukaisesti, jolloin sinä tilaajana voit olla huoleti mahdollisista jälkikäteen ilmaantuvista ikävistä yllätyksistä.
Oheisessa taulukossa on esitetty CE-merkinnän keskeisimmät dokumentaatiot Premekonin rakenteiden osalta.

ce-merkintä

Keskeiset dokumentitCE-merkittävien tuotteiden materiaalit
Laadunvalvontajärjestelmän sertifikaattiRakenneteräs
CE-merkintä (vähintään etusivu)Alumiini
SuoritustasoilmoitusHST EN 1.4404
Tarkastussuunnitema (vaadittaessa)RST EN 1.4307
Toteutusmääritelmä
Asennuspiirustukset
Lujuuslaskelmat
Hitsaajien pätevyystodistukset
Maalauspöytäkirjat
Materiaalitodistukset

Premekonin hoitotasorakenteissa kohtaamme usein asiakkaidemme omia laatuvaatimuksia, jotka saattavat olla CE-merkinnän vaatimuksia tiukempia. Pääsääntöisesti asiakkaidemme omat vaatimukset kulkevat pitkälti rinnan hoitotasojen CE-merkinnän kriteerien kanssa, ja dokumentaatio, jonka toimitamme eteenpäin, on näiden kahden vaatimuksen yhdistelmä.

Rakkaudesta laadukkaaseen rautaan – läpi tuotantoprosessin

Me Premekonilla olemme panostaneet kasvaneiden laatuvaatimuksien vuoksi nykyaikaiseen laitekantaan, jonka avulla parannamme tuotannon läpimenoaikaa sekä takaamme sinulle asiakkaana laadukkaat hoitotasorakenteet. Raaka-aineet ja materiaalit saapuvat valikoiduilta toimittajilta, jotka toimittavat materiaali- ja ainetodistukset Premekonin tietokantaan.

Teräsrakenteiden hitsauksen laadun takaamiseksi olemme investoineet Kemppi Weld Eye Management -järjestelmään, jonka avulla hitsattavien kappaleiden laadun kontrollointi on entistä tarkempaa ja laadukkaampaa. Järjestelmä on kytketty jokaiseen hitsauslaitteistoon, ja siihen kirjaudutaan hitsauskonetta käyttävän työntekijän henkilökohtaisilla tiedoilla.

Kun hitsaaja aloittaa uutta hitsauskohdetta, hän lukee työmääräimestä viivakoodin koodinlukijalla, josta saadaan kyseiselle rakenteelle määritetyt hitsausohjeet. Mikäli hitsaajalla ei olisi vaadittuun rakenteeseen esimerkiksi voimassa olevia hitsausluokkia, järjestelmä ei antaisi hänelle lupaa käynnistää työtä.

Hoitotasokokonaisuudet muodostuvat useista eri esivalmisteista, kuten levyleikkeistä, kaideputkista, kannakepalkeista ja runkopalkeista. Hiilidioksidilaserilla leikataan ohuempia profiileita, ja paksumpia levyleikkeitä varten Premekonilta löytyy plasmaleikkausyksikkö. Iso osa tuotteistamme kulkee poralinjan lävitse, jossa projekti- ja palkkikohtaisesti ohjelmoitu Voortmanin poralinja varmistaa reikien syntymisen haluttuun kohtaan teräsrakennetta.

Hyvälaatuiset esivalmisteet helpottavat huomattavasti jatkoprosessia, kuten hitsaamista. Tällöin teräsrakenteiden valmistaminen sallittujen mittatoleranssien sisällä on helpompaa ja varmempaa.

Viimeisen silauksen teräsrakenteeseen antaa pintakäsittely, joka on ainut tekijä ympäristön aiheuttaman rasituksen ja teräsrakenteen välissä. Maalattavat tuotteet hiekkapuhalletaan Premekonin sinkolinjalla, josta ne siirtyvät linjastoa pitkin omaan märkämaalaamoomme. Maalauksesta toimitamme asiakkaalle pintakäsittelydokumentit, joista käy ilmi käytetty maalausjärjestelmä sekä maalauksen filmin paksuudet.

Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen pintakäsittelyyn käytämme ruiskupeittausta tai peittausallasta. Hapotusprosessista teräsrakenteesta poistamme viimeisetkin hitsausvaiheessa siihen kohdistuneet epäpuhtaudet. Hapotettavissa ja sinkittävissä hoitotasorakenteissa tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon pintakäsittely. Esimerkiksi peittaushapon tulee päästä valumaan pois rakenteen sisältä, jotta pintakäsittelystä saadaan virheetön ja riittävän laadukas.

CE-merkityt hoitotasot huolella pakettiin ja maailmalle

Projektin viimeisessä vaiheessa eli pakkauksessa ei sovi enää oikaista. Suurin osa Premekonin tuotteista lähtee eteenpäin maantierahtina, mutta pakkaamme hoitotasoja säännöllisesti kontteihin pidempää rahtia varten.

Pakkauksessa tulee huomioida, että rakenteisiin kohdistuu monia eri rasituksia, ennen kuin tuote on asennettu lopullisessa määränpäässään paikoilleen. Pitkä maantierahti nilkuttaa huonosti sidotun paketin varmasti löysälle, jolloin teräsrakenteet hierovat pahimmassa tapauksessa pintakäsittelynsä rikki. Hoitotasorakenteet saattavat seisoa myös ulkotiloissa odottamassa asennusta pitkiäkin aikoja, jolloin sade saattaa pehmittää pahvipakkaukset piloille.

Me Premekonilla varmistamme, että pakkaukset lähtevät matkaan turvallisella ja järkevällä tavalla. Lähes kaikilla asiakkaillamme on omat pakkausvaatimuksensa, joista keskustelemme yleensä tuotteiden myyntivaiheessa. Lähtökohtaisesti käytämme pakkaustemme tuennassa vain tähkäpäämerkittyä puuta (ISPM 15), ja paketit kootaan ja sidotaan rahdin kannalta järkeviin kokonaisuuksiin. Jos tuote on pakattuna tai varastoituna pidempään, viimeistelemme pakkauksen usein kietomalla suojamuovin tuotteiden ylitse.

Nyt Premekonin CE-merkityt hoitotasot ovat valmiina matkaamaan maailmalle!