Suunnitteluratkaisut

Suunnittelun ja valmistuksen yhdistäminen saman katon alle tarjoaa asiakkaillemme lukuisia etuja. Sen johdosta toimintamme on erittäin joustavaa ja tehokasta varmistaen teräsrakenteiden nopean valmistumisen sekä korkean laadun.

Kokonaistoimitus

Asiakkaan kannalta Premekonin kokonaistoimitus on paras ja vaivattomin ratkaisu. Kokonaistoimitukseen kuuluvat suunnittelu ja valmistus sekä tarvittaessa myös kokoonpano ja asennus.

Kokonaistoimituksen kustannustehokkuus syntyy nopeasta tiedonkulusta suunnittelusta ja valmistuksesta vastaavien henkilöiden välillä, jonka avulla taataan haluttujen teräsrakenteiden nopea läpimenoaika sekä korkea laatu. Kokonaistoimitus on asiakkaan kannalta myös joustava ratkaisu, jossa muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ratkaisujen tapahtuessa yhden toimipisteen sisällä.

Suunnittelu

Suunnitteluprosessi käynnistyy tavallisesti asiakkaan layout-kuvista, mutta niiden puuttuessa Premekonin suunnittelija voi mitoittaa kohteen. Suunnitelmat tehdään uusimmilla 3D-ohjelmistoilla, joista käytössämme on Catia V6 -ohjelmistojen lisäksi  Solidworks-työasemia. Lisäksi käytössämme ovat perinteiset CAD-ohjelmistot.

Parametriset 3D-suunnitelmat ja työkuvat ovat standardien EN 14122 (1-4) ja OSHA mukaisia. Lisäksi vaaditut laitoskohtaiset standardit huomioidaan suunnittelussa. 3D-suunnittelu mahdollistaa tarkkojen törmäystarkastelujen tekemisen jo suunnitteluvaiheessa, jolloin voidaan välttää rakenteisiin kohdistuvat muutokset asennusvaiheessa. Suunnitelmat sisältävät vaadittavat lujuuslaskelmat, joiden lisäksi tarvittaessa toimitetaan kattava lujuuslaskentaraportti.

Suunnittelun ja valmistuksen teettämisestä samassa yrityksessä on lukuisia etuja. Toiminta on joustavaa ja muutoksiin voidaan reagoida nopeasti, kun tieto siirtyy vaivatta suunnittelijalta valmistukseen. Premekonin eri yksiköt toimivat yhteistyössä koko projektin ajan, jolloin suunnittelu tukee niin omaa valmistusta kuin asennustyötä.

Asennus

Tarvittaessa Premekon voi ottaa vastuun tuotteiden asennuksesta lopulliseen sijoituspaikkaan, jolloin Premekonin kokenut asennusryhmä hoitaa toimituksen avaimet käteen -periaatteella. Asennuspalvelu on mahdollista tilata osana Premekonin toimitusta kaikkiin kohteisiin. Suurissa projekteissa Premekonilta voi tilata myös pelkästään asennusvalvonnan tai asennuksen työnjohtopalvelut.

Premekonilta on mahdollista tilata koneiden ja laitteiden esikokoonpano, jolloin tuotteet on mahdollista testata ja tarkastaa ennen kuljetusta lopulliseen sijaintiin. Joidenkin tuotteiden kohdalla on mahdollista tehdä kokoonpantu valmis tuote, joka kuljetetaan eteenpäin.

 

Turvallisuus

Turvallisuuskatselmukset

Lähes jokaisessa vanhemmassa laitoksessa on ongelmakohtia koneiden ja laitteiden turvallisuuteen liittyen. Konedirektiivin ja koneturvallisuusstandardin mukainen turvallisuuskatselmus on helppo tapa arvioida tehtaan tai laitoksen hoito- sekä kulkutasojen, suojakaiteiden ja koneiden käytön turvallisuus.

Premekonin asiantuntija suorittaa katselmuksen yleensä yhdessä tai kahdessa päivässä. Asiakas saa kattavan ja yksityiskohtaisen raportin ongelmakohdista ratkaisuehdotuksineen. Tarvittaessa Premekon voi korjata havaitut puutteet kokonaistoimituksena yhdessä sovitulla tavalla ja sovitussa laajuudessa.

Viitatut standardit:

Konedirektiivi 2006/42/EY

Koneturvallisuusstandardi ISO 14122

Kysy lisää!

Sami Koikkalainen
Myyntipäällikkö
0207 928 650