Artikkelit

Tutustu Premekonin tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin artikkeleidemme kautta. Samalla voit tutustua asiakkaidemme kokemuksiin Premekonin projektitoimituksista.

Premekonin merkittävä tilaus Stora Ensolle Ouluun etenee aikataulussaan

Stora Enso investoi noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi (O750-projekti). Syksyllä 2023 tehdyssä sopimuksessa Premekon Oy valikoitui toimittamaan hoitotasot ja teräsrakenteet useaan projektin osa-alueeseen. - Sopimuksemme käsittää hoitotasojen kokonaistoimituksen BCTMP-laitokselle, paalipulpperointiin, kartonkikone 6:lle sekä WTP- ja ETP-laitoksille. Toimitus on Premekonin tilauskantaan merkittävän suuri ja suurin koskaan Stora Enson kanssa solmittu sopimus, Premekon Oy:n myyntipäällikkö Sami Koikkalainen kertoo. Taustalla pitkä kumppanuus ja joustava kokonaistoimitusratkaisu Premekon on toimittanut aiemmin useita suuria hoitosiltatoimituksia Stora Enson eri tehtaille. Premekon toimitti hoitosiltoja ja teräsrakenteita Oulun kartonkikone 7:n, vedenkäsittelyn ja alueille OCO-projektiin. Premekonin kokonaistoimitus sisältää hoitosiltojen ja teräsrakenteiden suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Projektin äärimmäisen tiukkaan aikatauluun on pystytty vastaamaan erityisesti Premekonin suunnittelun tehokkaan läpiviennin ansiosta. Nykyisin projektiaikataulut ovat yhä tiiviimpiä, joten aikaväli suunnittelusta asennukseen on lyhyt. Kun kaikki palvelut tuotetaan saman yrityksen sisällä, pystymme reagoimaan muutoksiin nopeasti ja vastaamaan asiakkaan asettamiin tavoitteisiin Sami Koikkalainen, Myyntipäällikkö Premekonin työt Oulun-projektissa alkoivat tammikuussa 2024, ja projektin kokonaisetenemä lähestyy jo 80 prosenttia.  Tällä hetkellä suurimmat työt ovat käynnissä kartonkikone 6:n ja BCTMP-laitoksen alueella, joissa Premekonin työmaavahvuus on noin 20 asentajaa. Premekonin toimitusten osalta työmaan oletetaan valmistuvan alkuperäisen aikataulun mukaisesti elokuussa 2024.

CE-merkintä takaa laadukkaan hoitotason

Premekonin asiakkaat valmistavat moderneja laitteita, kokonaisia laitoksia ja konelinjastoja, jotka toimitetaan kansainvälisille asiakkaille ympäri maailmaa. Mutta edes nopein ja levein kartonkikone, korkein keitin tai modernein voimalaitosrakennus ei ole luovutuskelpoinen loppuasiakkaalle ilman turvallisia ja laadukkaita hoitotasorakenteita. Meillä Premekonin kokonaistoimituksen ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan hoitotasorakenteille valmistuskuvat, minkä jälkeen rakenteet siirtyvät tuotantovaiheeseen. Valmistusvaiheessa hoitotasojen laadun ylläpitämiseksi niihin kohdistuu useita eri standardeja, mutta näistä tärkein ja merkitsevin on SFS-EN 1090, eli CE-merkintä. Mikä ihmeen hoitotasojen CE-merkintä? Kantavilla metallirakenteilla on suuri merkitys toimintaympäristönsä turvallisuudelle, sillä niiden tehtävänä on tukea suuria massoja, taata henkilöiden kulku haastaviin kohteisiin tai muodostaa rakennuksien kantavia runkorakenteita. CE-merkinnällä pyritään takamaan näiden vaativien rakenteiden riittävä laatu, jotta muodostettavat kokonaisuudet ovat turvallisia. Rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 siirtymäaika päättyi 01.07.2014. Tästä eteenpäin Suomen tai EU-maiden markkinoille tuotettujen kokoonpanojen kantavat teräs- ja alumiinirakenteet on täytynyt CE-merkitä. Vaatimus pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (CPR305/2011), joka edellyttää harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan kuuluvilta rakennustuotteilta CE-merkintää. Yhteenvetona, hoitotasojen CE-merkinnän tärkein tehtävä on varmistaa, että rakenteet on valmistettu laadukkaista materiaaleista, laadukkailla valmistusmenetelmillä, osaavalla henkilöstöllä sekä olosuhteisiin soveltuvalla pintakäsittelyllä. CE-merkintä Premekonin hoitotasotuotannossa CE-merkintä edellyttää Premekonilta tuotannon sisäistä laadunvalvontajärjestelmää (Factory Production Control FCP), jonka sertifioi kolmas osapuoli. Laadunvalvontajärjestelmän pohjalle Premekon laatii hoitotasorakenteilleen suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance DoP), johon pohjautuen liitetään kunkin toimituksen asiakirjoihin CE-merkintädokumentaatio. Premekonin hoitotasotuotteiden valmistus- ja laatuvaatimukset määräytyvät standardista SFS-EN 1090-2 + A1, joka ottaa kantaa koko tuotteen valmistusprosessiin.  CE-merkittävät kohteet ovat aiheuttaneet ajoittain epäselviä tilanteita, joissa on herännyt kysymyksiä, kuuluuko tuote osaksi konetta tai rakennusta, vai onko se pelkkä hoitotaso.Premekon valmistaa kaikki rakenteensa CE-merkinnän vaatimusten mukaisesti, jolloin sinä tilaajana voit olla huoleti mahdollisista jälkikäteen ilmaantuvista ikävistä yllätyksistä.Oheisessa taulukossa on esitetty CE-merkinnän keskeisimmät dokumentaatiot Premekonin rakenteiden osalta. ce-merkintä Keskeiset dokumentitCE-merkittävien tuotteiden materiaalitLaadunvalvontajärjestelmän sertifikaattiRakenneteräsCE-merkintä (vähintään etusivu)AlumiiniSuoritustasoilmoitusHST EN 1.4404Tarkastussuunnitema (vaadittaessa)RST EN 1.4307ToteutusmääritelmäAsennuspiirustuksetLujuuslaskelmatHitsaajien pätevyystodistuksetMaalauspöytäkirjatMateriaalitodistukset Premekonin hoitotasorakenteissa kohtaamme usein asiakkaidemme omia laatuvaatimuksia, jotka saattavat olla CE-merkinnän vaatimuksia tiukempia. Pääsääntöisesti asiakkaidemme omat vaatimukset kulkevat pitkälti rinnan hoitotasojen CE-merkinnän kriteerien kanssa, ja dokumentaatio, jonka toimitamme eteenpäin, on näiden kahden vaatimuksen yhdistelmä. Rakkaudesta laadukkaaseen rautaan – läpi tuotantoprosessin Me Premekonilla olemme panostaneet kasvaneiden laatuvaatimuksien vuoksi nykyaikaiseen laitekantaan, jonka avulla parannamme tuotannon läpimenoaikaa sekä takaamme sinulle asiakkaana laadukkaat hoitotasorakenteet. Raaka-aineet ja materiaalit saapuvat valikoiduilta toimittajilta, jotka toimittavat materiaali- ja ainetodistukset Premekonin tietokantaan. Teräsrakenteiden hitsauksen laadun takaamiseksi olemme investoineet Kemppi Weld Eye Management -järjestelmään, jonka avulla hitsattavien kappaleiden laadun kontrollointi on entistä tarkempaa ja laadukkaampaa. Järjestelmä on kytketty jokaiseen hitsauslaitteistoon, ja siihen kirjaudutaan hitsauskonetta käyttävän työntekijän henkilökohtaisilla tiedoilla.Kun hitsaaja aloittaa uutta hitsauskohdetta, hän lukee työmääräimestä viivakoodin koodinlukijalla, josta saadaan kyseiselle rakenteelle määritetyt hitsausohjeet. Mikäli hitsaajalla ei olisi vaadittuun rakenteeseen esimerkiksi voimassa olevia hitsausluokkia, järjestelmä ei antaisi hänelle lupaa käynnistää työtä. Hoitotasokokonaisuudet muodostuvat useista eri esivalmisteista, kuten levyleikkeistä, kaideputkista, kannakepalkeista ja runkopalkeista. Hiilidioksidilaserilla leikataan ohuempia profiileita, ja paksumpia levyleikkeitä varten Premekonilta löytyy plasmaleikkausyksikkö. Iso osa tuotteistamme kulkee poralinjan lävitse, jossa projekti- ja palkkikohtaisesti ohjelmoitu Voortmanin poralinja varmistaa reikien syntymisen haluttuun kohtaan teräsrakennetta. Hyvälaatuiset esivalmisteet helpottavat huomattavasti jatkoprosessia, kuten hitsaamista. Tällöin teräsrakenteiden valmistaminen sallittujen mittatoleranssien sisällä on helpompaa ja varmempaa. Viimeisen silauksen teräsrakenteeseen antaa pintakäsittely, joka on ainut tekijä ympäristön aiheuttaman rasituksen ja teräsrakenteen välissä. Maalattavat tuotteet hiekkapuhalletaan Premekonin sinkolinjalla, josta ne siirtyvät linjastoa pitkin omaan märkämaalaamoomme. Maalauksesta toimitamme asiakkaalle pintakäsittelydokumentit, joista käy ilmi käytetty maalausjärjestelmä sekä maalauksen filmin paksuudet. Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen pintakäsittelyyn käytämme ruiskupeittausta tai peittausallasta. Hapotusprosessista teräsrakenteesta poistamme viimeisetkin hitsausvaiheessa siihen kohdistuneet epäpuhtaudet. Hapotettavissa ja sinkittävissä hoitotasorakenteissa tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon pintakäsittely. Esimerkiksi peittaushapon tulee päästä valumaan pois rakenteen sisältä, jotta pintakäsittelystä saadaan virheetön ja riittävän laadukas. CE-merkityt hoitotasot huolella pakettiin ja maailmalle Projektin viimeisessä vaiheessa eli pakkauksessa ei sovi enää oikaista. Suurin osa Premekonin tuotteista lähtee eteenpäin maantierahtina, mutta pakkaamme hoitotasoja säännöllisesti kontteihin pidempää rahtia varten. Pakkauksessa tulee huomioida, että rakenteisiin kohdistuu monia eri rasituksia, ennen kuin tuote on asennettu lopullisessa määränpäässään paikoilleen. Pitkä maantierahti nilkuttaa huonosti sidotun paketin varmasti löysälle, jolloin teräsrakenteet hierovat pahimmassa tapauksessa pintakäsittelynsä rikki. Hoitotasorakenteet saattavat seisoa myös ulkotiloissa odottamassa asennusta pitkiäkin aikoja, jolloin sade saattaa pehmittää pahvipakkaukset piloille. Me Premekonilla varmistamme, että pakkaukset lähtevät matkaan turvallisella ja järkevällä tavalla. Lähes kaikilla asiakkaillamme on omat pakkausvaatimuksensa, joista keskustelemme yleensä tuotteiden myyntivaiheessa. Lähtökohtaisesti käytämme pakkaustemme tuennassa vain tähkäpäämerkittyä puuta (ISPM 15), ja paketit kootaan ja sidotaan rahdin kannalta järkeviin kokonaisuuksiin. Jos tuote on pakattuna tai varastoituna pidempään, viimeistelemme pakkauksen usein kietomalla suojamuovin tuotteiden ylitse. Nyt Premekonin CE-merkityt hoitotasot ovat valmiina matkaamaan maailmalle!

Hoitotasojen standardit – Premekon tuntee standardien, vaatimusten ja määräysten kokonaisuuden

Hoitotasostandardit ovat tärkeimpiä koneturvallisuuden tekijöitä. Standardien mukaiset hoitotasot noudattavat turvallisuusmääräyksiä ja tehdasvaatimuksia sekä ehkäisevät työtapaturmia suojellen yritysten henkilöstöä ja liiketoimintaa. Premekon suunnittelee, valmistaa ja räätälöi hoitotasot koneturvallisuusstandardien sekä tehdaskohtaisten määräysten mukaisesti. Olemme aktiivinen kumppani hoitotasojen suunnitteluvaiheesta valmistukseen, minkä ansiosta tarjoamme turvallisen ja laadukkaan kokonaisratkaisun. Hoitotasojen standardit varmistavat turvallisuuden myös kansainvälisessä liiketoiminnassa Premekonin hoitotasojen suunnittelu ja hoitotasorakenteet pohjautuvat pääosin koneturvallisuusstandardiin SFS EN ISO 14122 (1-4). Kyseinen standardi antaa kuormitusvaatimuksia, taipumia, mitoituksia ja määritteitä hoitotasojen ja kulkuteiden rakenteelle. Teollisuudessa hyvin yleinen ISO 14122 -standardi on Premekonin eniten käyttämä standardi. Suomessa käytössä oleva ”ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (1007/2017)” antaa määreitä rakennusten hoitotasorakenteille, kuten portaiden ja kulkuteiden leveyksille. Hoitotasojen suunnittelussa huomioimme myös kansainvälisen kaupan edellyttämät standardit, kuten NR12 (Brasilia), OSHA (Oseania ja Pohjois-Amerikka) sekä SSG (Ruotsi). Tehdaskohtaiset hoitotasostandardit eivät saa jäädä huomioimatta Yleisten hoitotasostandardien ohella on tärkeää huomioida laitos- ja tehdaskohtaiset standardit. Näiden perusteella valmistamme kunkin tehtaan koneiden, rakennusten ja muiden komponenttien yhteyteen parhaiten sopivat hoitotasot. Tehdaskohtaiset hoitotasojen rakenteet koskevat tyypillisesti hoitotasojen runkorakenteissa käytettäviä teräsprofiileja, kaiteiden paksuuksia ja putkiprofiileja, sekä ritilätyyppejä.Premekonilla sovimme yhteistyössä asiakkaan kanssa halutusta rakenteesta jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi prosessi-, energia- ja metsäteollisuudessa on lukuisia standardeja, vaatimuksia ja määräyksiä, jotka tulee viedä käytäntöön saumattomana kokonaisuutena. Hoitotasojen asiantuntijana emme pelkästään toimita hoitotasoja, vaan toteutamme ratkaisuja, joiden avulla voimme tuoda sinulle asiakkaana kustannussäästöä ja lisäturvallisuutta. Hoitotasojen kannakointi oikeaan sijaintiinsa on aina tapauskohtainen, ja kannaketolppien määrässä ja sijainnissa huomioimme asiakkaan toiveet esimerkiksi trukki- ja huoltoliikenteen sujuvoittamiseksi. Annamme asiantuntijanäkemyksen myös hoitotasojen maalausohjeisiin, ritilän silmäkokoon ja karheuteen, kulkuteiden leveyksiin, käytettäviin materiaaleihin ja turvallisiin kaiteiden korotuksiin ja tuplavälijohteisiin. Tällä varmistamme sen, että saat parasta vastinetta investoinnillesi. Ammattimainen suunnittelu luo perustan laadukkaalle hoitotasorakenteelle Hoitotasojen suunnitteluvaihe on ratkaisevan tärkeä, kun hoitotasojen turvallisuus, laatu ja standardien mukaisuus halutaan varmistaa. Suunnittelumme toteutetaan 3D-mallina, jonka toimitamme sinulle asiakkaana tarkistettavaksi. Ennen valmistusvaiheitta käymme yhdessä läpi, että ratkaisu sopii haluttuun ympäristöön ja muihin reunaehtoihin. Kun projekti etenee valmistukseen, toimitamme teille 2D-asennus- ja kokoonpanokuvan, osaluettelon sekä pakkauslistat. Hoitotasojen ammattimainen suunnittelu mahdollistaa mm. seuraavaa – hoitotasojen rakenteet ovat vaadittujen standardien mukaiset– rakenne suunnitellaan toiveitasi kuunnellen, esim. halutuissa lohkoissa– kaidevälit, vapaa pääntila, taipumat, suojaukset ym. ovat standardien mukaisia– kuormitukset on huomioitu oikein– asennus on vaivatonta: suunnittelussa huomioimme esim. sopivan kokoiset kappaleet ja pulttiliitokset Meillä Premekonilla suunnittelu ja valmistus ovat saman katon alla, mikä tehostaa hoitotasoprojektin kulkua. Kun tieto liikkuu osastojen välillä nopeasti, voimme tarttua saman tien asiakkaan toiveisiin ja huomioida ne tilauksessa. Näin ollen saamme tilausten reunaehdot sujuvasti sekä asiakkaan yksilöllisten vaatimusten, että standardien ehtojen mukaisiksi. Premekonin suunnittelupäällikkö Leevi Paajanen kertoo. Huolehdimme hoitotasostandardit puolestasi – asiakastarina Veisto Oy Sahateollisuuden toimija Veisto Oy (hesaw.com) on Premekonin pitkäaikainen kumppani hoitotasojen toimituksessa. Premekon toimittaa Veistolle vuosittain useita eriä hoitotasoja koneiden yhteyteen. Hoitotasot suunnitellaan 3D-mallista asiakkaalle projektikohtaisesti.   Meillä on käytössä kymmeniä eri mallisia sahakoneita, joille jokaiselle täytyy tehdä omanlaiset hoitotasot. Toteutuksessa täytyy huomioida esimerkiksi moottorien läheisyys, ahtaista paikoista kulku ja sopivat kiinnityspaikat. Meiltä annetaan Premekonille esimalli, jonka perusteella he toteuttavat standardien ja määräysten mukaiset hoitotasot Veisto Oy:n tekninen johtaja Raimo Karjalainen kertoo. Premekonin tuntemus standardeista on tehnyt tilausprosessin Veistolle mahdollisimman vaivattomaksi. On suuri etu, ettei meidän tarvitse tuntea kaikkia hoitotasojen standardien pykäliä, vaan Premekon huolehtii ne kuntoon puolestamme. Suunnittelu etenee hyvin yhteistyössä, kun käymme läpi mallit ja tapauskohtaiset vaatimukset, Karjalainen tähdentää. Lisäksi olemme tyytyväisiä Premekonin työn laatuun ja konekantaan. Tilaus ei ole pelkästään hoitotaso, vaan näyttävä ja arvokas elementti, joka sopii korkealaatuisiin tuotteisiimme, Karjalainen lisää.

Premekon Kemppi WeldEye

Premekon kontrolloi hitsauksen laatua Kemppi WeldEyen avulla. Katso video! https://www.youtube.com/watch?v=LP7W0I8i36U&t=1s

Metsäteollisuussektorin asiakkaalle toimitetut Premekonin ritilätasot

Ritilätasojen valmistaminen osaavana ammattilaistyönä takaa sujuvan projektin kulun, tarkan suunnitelmallisuuden ja ritilätasojen toimituksen erilaisiin tiloihin sopivaksi. Yksi esimerkki asiakkaan vaativiin tiloihin toimitetuista ritilätasoista löytyy metsäteollisuuden sektorin yrityksen tiloista, joihin toimitimme asiakkaan uuteen laitokseen standardeja vastaavat ja kulkemista turvaavat ritilätasot. Toimitimme metsäteollisuuden parissa toimivalle asiakkaallemme teräsritilätasoja, joita asemoitiin rakennuksen sisällä liikkumiseen sekä koneiden ja laitteiden yhteyteen. Tilauksemme oli kokonaisuudessaan tehty vaativiin teollisuuden työskentelytiloihin, ja suuruusluokaltaan se oli noin 200 m2 tilava ja yhteensä 35 000 kiloa painava. Suunnittelun taustalla vahva ammattiosaaminen Projekti alkoi monipuolisella suunnittelutyöllä, joka luo pohjan koko hoitotasotoimitukselle vastaamaan asiakkaan käyttämiä tiloja ja vaatimuksia. Kokeneet suunnittelijamme ovat tottuneet teollisuustilojen työskentelyyn ja 3D -suunnitteluvaihe kuuluu jokaiseen projektiimme. Suunnittelussa hyödynsimme tilaajan valmiita rakennustehtäväpiirustuksia sekä havainnollistavaa ja törmäyskohtia ehkäisevää 3D-mallinnusta tiloista. Osa asiakkaan kohteista oli tiloiltaan erityisen haastavia ja näiden suunnittelussa ratkaisuna toimi Premekonin oman suunnittelijan tekemät tarkemittaukset. Käsittely ja toimitus asiakkaan tarpeiden mukaan Otamme huomioon jokaisessa projektissa asiakkaan erityistoiveet ja tilojen asettamat vaatimukset. Tässä tapauksessa varustimme asiakkaamme pyynnöstä hoitotasot liukuturvaritilällä, joka toimii erinomaisesti liukkaissa tiloissa. Ritilät varustettiin 19 mm silmäkoolla, jonka tarkoitus on suojata ritilätasojen alapuolella liikkuvia ja työskenteleviä ihmisiä ylhäältä mahdollisesti putoavilta esineiltä. Pintakäsittelimme ritilätasojen teräsrakenteet asiakkaan haluamaan rasitusluokkaan, ja valitsimme kaiteeksi rosterikaiteen, joka allaspeitattuna kestää hyvin hankausta ja kulutusta. Kun tilaat ritilätasot meiltä, voit olla varma siitä, että tilauksesi on ammattilaisten käsissä, standardien mukainen ja kohteellesi sopiva! Tutustu tuotteisiimme

Ruostumattomien kaiteiden toimitus – asiakaskokemus kaivosteollisuusalan yritykselle

Projektipäällikkö kaivosteollisuusalan yrityksessä: Tilasimme Premekonilta kokonaistoimituksena porrastorneja, joiden ohessa myös ruostumattomat kaiteet hoidettiin kuntoon. Isot projektitoimitukset ovat meille tarkoituksenmukaisia, sillä säästämme omaa aikaamme ja saamme prosessit kerralla kuntoon. Premekonin palvelu kokonaistoimituksissa on tehty joka vaiheeseen erittäin sujuvaksi. Teollisuusyrityksellemme onkin tärkeää, että isojen projektien ostaminen on helppoa ja että aikatauluihin ja työjälkeen voi luottaa. Premekon räätälöi tuotteet tarpeidemme mukaisiksi ja huomioi vaatimuksissa sen, että toimitamme tuotteita myös eteenpäin omille asiakkaillemme loppukäyttöön. Ruostumattomat kaiteet suunniteltiin yhteistyössä standardien ja vaatimusten mukaisiksi Projektin alussa Premekon toimitti meille ruostumattomien kaiteiden esityskuvat, joiden pohjalta esitimme omat korjaukset. Mallinnuksessa teimme yhteistyössä havainnollistavan 3 D -mallin, joka selkeytti ruostumattomien kaiteiden ominaisuudet ja sopivuuden juuri meidän tarpeisiimme. Asiantunteva suunnitteluvaihe pohjusti oikein räätälöidyn projektitoimituksen. Jo alkuvaiheessa oli selvää, että kaiteiden täytyy olla linjassa vaadittavien standardien ja määräyskokoelmien kanssa. Premekon otti vastuun kaiteiden turvallisuusmääräyksistä haltuun jo projektin alussa. Näin ollen pystyimme varmistumaan siitä, että ruostumattomat kaiteet olivat sekä turvalliset että asianmukaiset loppukäyttäjän tarpeisiin. Asiakkaiden tarpeet huomioiva palvelu tekee Premekonista luotettavan kumppanin Premekon räätälöi ruostumattomiin kaiteisiin toiveidemme mukaisesti tietyt kiinnitystavat ja kaideputkien materiaalit, jotta ne soveltuisivat käyttöön haastavissakin ympäristöissä. Lisäksi porrastornien toimituksessa koko toimitus vastasi maanjäristysalueiden haastavia vaatimuksia, sillä toimitamme torneja eteenpäin eri puolille maailmaa. Premokonin yksi vahvuuksista onkin se, että heillä on selkeä ymmärrys toimialamme vaatimuksista. Suosittelen Premekonia teollisuustoimijoille, jotka etsivät oikealla palveluasenteella varustettua toimijaa Kun olemme valinneet Premekonin toimitukset, olemme voineet luottaa tuotteiden tarkoituksenmukaisuuteen, standardien täyttymiseen ja aikatauluihin. Samalla säästämme omaa työaikaamme ja huolia projektien hallinnassa. Ratkaisukeskeinen palvelu jokaisessa toimituksessa tekee asioimisesta Premekonin kanssa helppoa. Suosittelen Premekonin palveluita kaikille soveltuville teollisuusyrityksille, jotka haluavat oikealla palveluasenteella varustetun kumppanin. Tuotteet suunnitellaan yhteistyössä ja koko projekti tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti. Olemme asioineet Premekonin kanssa jo muutaman kerran, ja hyvin suurella todennäköisyydellä jatkamme yhteistyötä projektitoimituksissa. Tutustsu Premekonin tarjoamiin kaideratkaisuihin

Näyttöä ammattimaisesta projektitilauksesta: teräskaiteet teollisuusalan tuotantolaitokseen

Premekonin kokonaistoimitukset mahdollistavat teräskaiteiden sujuvan, ammattimaisen ja laadukkaan projektitoimituksen jo suunnitteluvaiheesta päättyen itse asennukseen. Esimerkkinä yhdestä onnistuneesta teräskaiteiden projektistamme on teollisuudessa toimivan yrityksen tuotantolaitokselle tehdyt teräskaiteet. Tässä toimituksessa asiakkaan työskentelytilojen turvallisuuden parantaminen oli keskiössä, ja kaiteet toimitettiin katselmoinnin perusteella turvallisuushavaintojen korjaamiseksi. Toimitimme teräskaiteeet tilauksen suunnittelusta asennukseen, ja kuten jokaisessa projektissamme, osaavat ammattilaisemme huomioivat asiakkaan erikoistarpeet ja tilojen yleiset vaatimukset. AMMATTILAISTEN TOTEUTTAMA SUUNNITTELU ON ONNISTUNEEN PROJEKTIN LÄHTÖKOHTANA Suunnittelu on osa jokaista projektiamme, sillä sen kautta luodaan pohja koko prosessin etenemiselle, lopputuloksen ennakoimiselle ja asiakkaan vaatimusten kohtaamiselle. Kyseisessä projektissa suunnittelu toteutettiin paikan päälle tehdyn mitoituskäynnin pohjalta. Mittatilauksena tehtyjen kaiteiden kokonaismääräksi mitoitettiin suunnittelun perusteella yhteensä noin 300 metriä. Teräskaiteiden ominaisuudet ja materiaalit valittiin tilojen tarpeiden mukaisesti Jokainen projektimme toimitetaan siten, että se vastaa alan standardeja, teollisuusyritysten tilojen tarpeita ja asiakkaan mahdollisia omia erityistoiveita. Näin ollen tässä toimituksessa kaiteiden materiaali valittiin asiakkaan ympäristön vaatimustason mukaisesti ja teräskaiteiden toimitus sisälsi sekä maalattua, haponkestävää että verkotettua kaidetta. Verkotetun kaiteen tarkoitus on toimia turvallisuustekijänä ja estää tiloissa työskentelevien ihmisten raajojen työntymistä teollisuusympäristön koneiden väliin. Kun siis tilaat teräskaiteet kokonaistoimituksena Premekonilta, voit varmistua ajankäytön ja kustannusten tehokkuudesta ja siitä, että tilaus soveltuu juuri mitoitetusti sinun yrityksesi tiloihin. Tutustu tuotteisiimme

Esimerkki porrastornien projektitoimituksesta pitkäaikaiselle asiakkaallemme

Premekonin porrastornit toimitetaan aina kokonaistoimituksena, jossa koko projekti viedään läpi suunnitteluvaiheesta valmistuksen kautta itse asennustyöhön. Pitkän linjan teollisuusalan osaaminen takaa aikataulutetun, ammattimaisen ja yrityksesi tiloihin räätälöidyn toimituksen.  Meillä on kokemusta eri kokoisten teollisuustoimijoiden parissa toimimisesta, ja ammattimainen henkilökuntamme on tottunut viemään projekteja läpi hyvin vaihteleviin teollisuusympäristöihin. Yksi esimerkki onnistuneesta porrastornien toimituksesta löytyy pitkään Premekonin asiakkaana olleen yrityksen tilauksesta. Toimitimme teräsrunkoisen rakennuksen viereen noin 20 metrin korkuisen porrastornin, jota käytetään rakennusten kerrosväleissä kulkemiseen. Premekonin suunnitteluvaihe laittoi porrastornien tilaukselle selkeät raamit Jokainen toimituksemme alkaa tarkalla suunnittelutyöllä, joka mahdollistaa koko tilauksen ansiokkaan läpiviennin. Kyseisessä porrastornikohteessa suunnittelumme perustui tilaajan 3D-malliin, jonka pohjalta toimituksen rajapinnaksi määritettiin perustusten peruspultit ja rakennuksen ulkoseinäpinta. Toimitimme asiakkaallemme tiedot porrastornin kuormituksesta sekä havainnollistavan mittakuvan jalustan rakenteesta. Toimitimme perustustietoja varten asiakkaallemme tiedot porrastornin kuormituksesta sekä havainnollistavan mittakuvan valmistettavan porrastornin jalustan rakenteesta. Porrastornit valmistetaan asiakkaan tiloihin ja erityisvaatimuksiin sopiviksi Kuten yllä oleva asiakkaan tilauksen esimerkkimme kertoo, toteutamme porrastornit projektikohtaisesti tilojen ja rakennusten yhteyteen parhaimmalla tavalla sopiviksi. Porrastornit on mahdollista tukea joko suoraan rakennuksen seinään, tai mikäli rakennuksen tarpeet vaativat, se porrastorni voidaan valmistaa myös oman rakenteensa varassa seisovaksi rakennelmaksi. Porrastornin rakenne määritellään sen mukaan, millaiset käyttökohteen tilojen vaatimukset ovat. Projektissa huomioimme myös toimitusmaiden erot maakohtaiset vaatimukset. Valmistamme porrastornit joko kokonaan kuumasinkittynä tai tarpeen mukaan korkean C5 -rasitusluokan mukaisesti maalattuna ja ruostumattomalla teräskaiteella varustettuna. Kun tilaat porrastornit Premekonilta, toimitamme työn juuri kohteellesi räätälöitynä ammattilaisten toteuttamana projektina! Tutustu porrastorneihimme

Seinätikkaiden toimitus teollisuusyritykselle asiakkaan kertomana

Suomessa toimivan teollisuusyrityksen edustaja seinätikkaiden toimituksesta Tilasimme seinätikkaat Premekonilta osana kokonaistoimitusta, ja päädyimme juuri Premekonin tuotteisiin kolmesta tärkeästä syystä. Meillä oli jo aiemmin hyviä kokemuksia Premekonin muista tuotteista ja alallamme Premekonilla on vakiintunut maine laadukkaiden teollisuustikkaiden toimittajana. Samoin kokonaiskilpailukykyinen hinta ja hyvä hinta-laatusuhde olivat positiivisia asioita tilausta suunnitellessa. Seinätikkaat räätälöitiin juuri tarpeisiimme sopiviksi Seinätikkaat tilattiin haastavien olosuhteiden teollisuustiloihin, mikä aiheutti suunnittelulle ja toimitukselle omat vaatimuksensa. Premekon täytti kuitenkin kaikki toiveemme tuotteiden räätälöinnistä juuri meidän teollisuutemme tarpeisiin. Tikkaiden suunnittelu toteutettiin siten, että Premekon otti paikan päällä mitoitukset ja teki niiden perusteella meille piirustukset tuotteista. Jo suunnittelun aikana Premekonin asiantuntijat varmistivat, että tilaus vastaisi myös viimeisimpiä alalla vaadittavia määräyksiä ja standardeja, jolloin saatoimme tehdä tilauksen luottavaisin mielin. Seinätikkaat sijoitettiin ahtaisiin paikkoihin ja kosteaan, korrodoivaan ympäristöön, minkä Premekon otti huomioon sekä koon että materiaalien suunnittelussa ja koko projektin toteutuksessa. Seinätikkaat varustettiin lisäksi Premekonin turvatuotteilla ja saimme myös vaijeritarraimet tilauksen mukana. Sujuva projektitoimitus teki luottamuksen Kuten aiemmat projektitoimitukset olivat todentaneet, Premekonin kokonaistoimitus oli meille tilaajan näkökulmasta vaivaton prosessi. Premekonin ymmärrys teollisuuden alastamme oli erinomainen, ja asiantuntijat osasivat ottaa tilojemme vaatimukset ja standardit huomioon toimituksessa. Kiitoksen saa myös Premekonin itsenäinen toiminta, joka säästi osaltaan meidän omaa projektinhallinnan aikaamme ja tilauksen jälkitöitä. Meillä ei ollut tarvetta kysellä aikatauluista, asennuksesta tai muusta etenemisestä, sillä Premekonin asiantuntijat pitivät meidät hyvin ajan tasalla projektista. Myös Premekonin tekemä seinätikkaiden asennus hoitui meille sopivana ajankohtana. Aikataulujen sovittaminen oli muutenkin sujuvaa projektin aikana, sillä meille oli tärkeää, että pystyimme vaikuttamaan toimituksen päivämäärään esimerkiksi prosessiesteiden vuoksi. Ja sovitut aikataulut pitivät aina! Voin hyvillä mielin suositella Premekonin toimituksia teollisuuden alan yrityksille. Asiansa osaava henkilökunta, laaja tuotevalikoima ja erikoistoiveiden huomiointi tekevät Premekonista luotettavan toimittajan. Premekon tekee sekä seinätikkaita, että askelmatikkaita teollisuuden tarpeisiin. Tutustu tarjoamiimme tikas-ratkaisuihin