Ruostumattomien kaiteiden toimitus – asiakaskokemus kaivosteollisuusalan yritykselle

Projektipäällikkö kaivosteollisuusalan yrityksessä:

Tilasimme Premekonilta kokonaistoimituksena porrastorneja, joiden ohessa myös ruostumattomat kaiteet hoidettiin kuntoon. Isot projektitoimitukset ovat meille tarkoituksenmukaisia, sillä säästämme omaa aikaamme ja saamme prosessit kerralla kuntoon.

Premekonin palvelu kokonaistoimituksissa on tehty joka vaiheeseen erittäin sujuvaksi. Teollisuusyrityksellemme onkin tärkeää, että isojen projektien ostaminen on helppoa ja että aikatauluihin ja työjälkeen voi luottaa. Premekon räätälöi tuotteet tarpeidemme mukaisiksi ja huomioi vaatimuksissa sen, että toimitamme tuotteita myös eteenpäin omille asiakkaillemme loppukäyttöön.

Ruostumattomat kaiteet suunniteltiin yhteistyössä standardien ja vaatimusten mukaisiksi

Projektin alussa Premekon toimitti meille ruostumattomien kaiteiden esityskuvat, joiden pohjalta esitimme omat korjaukset. Mallinnuksessa teimme yhteistyössä havainnollistavan 3 D -mallin, joka selkeytti ruostumattomien kaiteiden ominaisuudet ja sopivuuden juuri meidän tarpeisiimme. Asiantunteva suunnitteluvaihe pohjusti oikein räätälöidyn projektitoimituksen.

Jo alkuvaiheessa oli selvää, että kaiteiden täytyy olla linjassa vaadittavien standardien ja määräyskokoelmien kanssa. Premekon otti vastuun kaiteiden turvallisuusmääräyksistä haltuun jo projektin alussa. Näin ollen pystyimme varmistumaan siitä, että ruostumattomat kaiteet olivat sekä turvalliset että asianmukaiset loppukäyttäjän tarpeisiin.

Asiakkaiden tarpeet huomioiva palvelu tekee Premekonista luotettavan kumppanin

Premekon räätälöi ruostumattomiin kaiteisiin toiveidemme mukaisesti tietyt kiinnitystavat ja kaideputkien materiaalit, jotta ne soveltuisivat käyttöön haastavissakin ympäristöissä. Lisäksi porrastornien toimituksessa koko toimitus vastasi maanjäristysalueiden haastavia vaatimuksia, sillä toimitamme torneja eteenpäin eri puolille maailmaa. Premokonin yksi vahvuuksista onkin se, että heillä on selkeä ymmärrys toimialamme vaatimuksista.

Suosittelen Premekonia teollisuustoimijoille, jotka etsivät oikealla palveluasenteella varustettua toimijaa

Kun olemme valinneet Premekonin toimitukset, olemme voineet luottaa tuotteiden tarkoituksenmukaisuuteen, standardien täyttymiseen ja aikatauluihin. Samalla säästämme omaa työaikaamme ja huolia projektien hallinnassa.

Ratkaisukeskeinen palvelu jokaisessa toimituksessa tekee asioimisesta Premekonin kanssa helppoa. Suosittelen Premekonin palveluita kaikille soveltuville teollisuusyrityksille, jotka haluavat oikealla palveluasenteella varustetun kumppanin. Tuotteet suunnitellaan yhteistyössä ja koko projekti tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Olemme asioineet Premekonin kanssa jo muutaman kerran, ja hyvin suurella todennäköisyydellä jatkamme yhteistyötä projektitoimituksissa.