TIETOA PREMEKONISTA

YLEISESITTELY

Premekon Oy on yksityisessä omistuksessa oleva metallialan yritys, joka on erikoistunut teollisuuden hoitotasojen ja porrastornien valmistukseen. Premekonin erikoisalaa ovat hoitotasojen kokonaistoimitukset: mittatilaustyönä 3D-suunnittelusta aina asennukseen saakka.

Premekonin asiakkaisiin kuuluvat useat johtavat teollisuusyritykset ja teollisuuden laitevalmistajat. Premekon on toimittanut hoitotasoja ja porrastorneja Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa toimiviin yrityksiin.

Premekon työllistää tällä hetkellä noin 80 henkilöä ja sillä on ajanmukaiset toimisto- ja tuotantotilat Joutsenon teollisuusalueella Lappeenrannassa.

Tunnuslukuja:

2019:

Liikevaihto: 10,7 MEUR

Henkilöstö: 85

Projektien määrä: 750

Projektien kokonaiskilot: 2 200 tkg

2020:

Liikevaihto: 12,7 MEUR

Henkilöstö: 88

Projektien määrä: 800

Projektien kokonaiskilot: 2 400 tkg

HISTORIA

Historia

Vuonna 1984 perustettu Premekon Oy aloitti hitsattujen teräsrakenteiden suunnittelutoimistona, mutta erikoistui 90-luvun alussa teollisuuden hoitotasojen valmistukseen. Suunnittelu on edelleen Premekonin vahvuus, ja sen ansiosta asiakkaalle voidaan tarjota helppoja ratkaisuja kokonaistoimituksena. Suurin osa Premekonin tuotannosta on päätynyt sellu- ja paperitehtaisiin eri puolille maailmaa.

Aikajana:

1984Insinööritoimisto Premekon Oy
1986CAD-ohjelmisto otetaan käyttöön
1991Omien tuotteiden valmistus alkaa
1994Ensimmäinen hoitotasojen kokonaistoimitus
1996Muutto Joutsenoon
1997Ensimmäinen alumiinista valmistettu kokonaistoimitus
2000Toiminnan painopiste siirtyy hoitotasojen valmistukseen
2001CATIA-suunnitteluohjelmisto otetaan käyttöön
2005Siirtyminen 3D-suunnitteluun
2006Alumiinisten hoitotasojen tuotantolinjan valmistuminen
2010CO2- (hiilidioksidi) putki- ja levylaser
2013Voortman- poralinja
2014Sinkolinja
2015Kemppi ARC System- Hitsauksen laadunhallintajärjestelmä

2017Plasmaleikkauslinja

TAPA TOIMIA

Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Premekon toteuttaa jokaisen toimituksen asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa, jolloin varsinaiseen tuotetoimitukseen sisältyvät myös oheistuotteet ja -palvelut. Asiakkaalle tarjotaan vaivattomia kokonaisratkaisuja tavoitteena säästää asiakkaan resursseja ja aikaa yhden kontaktin ansiosta.

Joustava ja luotettava kumppani

Premekonin tavoitteena on tehdä asiakas tyytyväiseksi ja saada aikaan pysyviä ja pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia. Premekonin toiminta on joustavaa ja mukautuu asiakkaan tarpeisiin.

Tehokkaampi kuin muut

Tehokkuus on yksi Premekonin vahvuuksista. Niin suunnittelussa kuin tuotannossakin käytetään uusinta saatavilla olevaa teknologiaa, jota hyödyntämällä voidaan saavuttaa mahdollisimman korkea tuottavuus ja kustannuksien pitäminen kohtuullisina.

Kehityksen aallonharjalla

Sekä tuotteiden että tuotannon kehittäminen kuuluvat Premekonin ydintoimintoihin. Yritys parantaa jatkuvasti vanhoja tuotteitaan ja valmistusmenetelmiään sekä kehittää uusia. Tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin ja kustannustehokkaammin.

TUOTANTOTILAT

Premekon toimii omissa 6 500 m² tiloissaan Joutsenon Puusepäntiellä.

Tuotantotiloihin kuuluvat:

Valmistusosasto 3100 m²
Suihkupuhallustila 125 m²
Peittaus ja pesupaikka 120 m²
Maalaamo 670 m²
Kokoonpano- ja pakkausosastot 570 m²
Alumiiniosasto 600 m²
Teräsrakenteiden hapotus tapahtuu 120 m² tilassa, jossa on 6,5 x 1,5 x 1,4 m kokoinen allas.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Premekonilla mielletään tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisen kuuluvan nykyaikaisen konepajan arkipäivään.

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta asiakkaille voidaan tarjota uusia ja entistä parempia tuotteita. Tuotantomenetelmiä kehittämällä varmistetaan toiminnan tehokkuus ja pidetään kustannukset kohtuullisina.

Tutkimus- ja kehityshankkeissa Premekonin kumppanina on Lappeenrannan teknillinen yliopisto, jonka kanssayhteistyötä on tehty muun muassa hitsaustekniikan osa-alueella.

Heikki Holopainen, diplomityö 2003-2004: Paperikoneiden työskentelytasojen vaatimusten mukainen suunnittelu

Rakenneratkaisujen ja laskentamenetelmien kehittämishanke, jonka tulokset helpottivat rakenteiden optimoivaa mitoitusta ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Mikko Pölkki, diplomityö 2006: Kantavan kehikkorakenteen valmistuksen kehittäminen

Kehityshankkeessa keskityttiin alumiinisten rakenteiden valmistusmenetelmien optimointiin. Optimoinnin avulla pystyttiin pudottamaan tuotannon läpimenoaikaa ja lisäämään tehokkuutta.

Joonas Pekkanen, diplomityö 2012: Kantavan modulaarisen kehikkorakenteen suunnittelu

Diplomityössä keskityttiin kehittämään erityisesti suurille ja yhtenäisille hoitotasorakenteille vakioratkaisuilla toimiva modulaarinen teräsrunkorakenne.

Ville Aitta, diplomityö 2013: Ohutseinämäisten putkien hitsauksen robotisointi

Tutkielman tavoitteena oli selvittää robotisoidun hitsauksen käyttömahdollisuuksia teollisuuskaiteiden tuotannossa ja sen toiminnan tehostamisessa.

Tuomas Liukkonen, diplomityö 2014: Arktisissa olosuhteissa käytettäville materiaaleille ja hitsatuille rakenteille asetetut vaatimukset

Diplomityössä selvitettiin Norjan ja Venäjän arktisten alueiden teräsrakenteiden erityisvaatimuksia niin valmistuksen kuin sertifioinnin osalta.

Jussi Tiippana, diplomityö 2016: Arvovirtakartoitus ja lean-menetelmät: Hukan tunnistaminen pk-yrityksen toimistoympäristössä

Toimihenkilöiden ja toimiston liiketoimintaprosessin tehostaminen ja lisäarvoa tuottamattoman työn tunnistaminen. Työn tavoitteena oli tehostaa toimihenkilöiden työskentelyä ja vähentää käytettyä hukka-aikaa ja siitä koituvia viivästyksiä.

Jarkko Kontio, insinöörityö 2009: Teräksisten hoitotasojen esivalmistuslinjan kehitys

Työssä tutkittiin teräksisten hoitotasokehikoiden esivalmistuslinjan tuottavuutta ja tehostettiin sen toimintaa.

Hitsausmenetelmien kehittäminen 2007

Hitsauksen automatisoinnin ja mekanisoinnin menetelmien kehittämistä yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.

Suorituskyvyn analysointijärjestelmän kehittäminen 2008–2009

Kehitetty analysointijärjestelmä kattaa nykyisin kaikki yrityksen toiminnot ja mahdollistaa tuotannon tehokkuuden ja tuottavuuden arvioinnin sekä kehittämisen.

Tuotekehitys eri sektoreiden erityistarpeisiin vastaamiseksi ja tuotetarjonnan monipuolistamiseksi 2009

Projekti sisälsi laajan markkinatutkimuksen ja asiakastarpeiden kartoituksen, jonka perusteella voitiin lisätä tuoteratkaisujen monipuolisuutta ja tuotteiden modulaarisuutta.

Premekon Oy  |  Puusepäntie 1, 54100 Joutseno   |   p. +358 207 920 570  |  asiakaspalvelu@premekon.fi   |  Pyydä tarjous  arrow