Näyttöä ammattimaisesta projektitilauksesta: teräskaiteet teollisuusalan tuotantolaitokseen

Premekonin kokonaistoimitukset mahdollistavat teräskaiteiden sujuvan, ammattimaisen ja laadukkaan projektitoimituksen jo suunnitteluvaiheesta päättyen itse asennukseen.

Esimerkkinä yhdestä onnistuneesta teräskaiteiden projektistamme on teollisuudessa toimivan yrityksen tuotantolaitokselle tehdyt teräskaiteet. Tässä toimituksessa asiakkaan työskentelytilojen turvallisuuden parantaminen oli keskiössä, ja kaiteet toimitettiin katselmoinnin perusteella turvallisuushavaintojen korjaamiseksi. Toimitimme teräskaiteeet tilauksen suunnittelusta asennukseen, ja kuten jokaisessa projektissamme, osaavat ammattilaisemme huomioivat asiakkaan erikoistarpeet ja tilojen yleiset vaatimukset.

AMMATTILAISTEN TOTEUTTAMA SUUNNITTELU ON ONNISTUNEEN PROJEKTIN LÄHTÖKOHTANA

Suunnittelu on osa jokaista projektiamme, sillä sen kautta luodaan pohja koko prosessin etenemiselle, lopputuloksen ennakoimiselle ja asiakkaan vaatimusten kohtaamiselle.

Kyseisessä projektissa suunnittelu toteutettiin paikan päälle tehdyn mitoituskäynnin pohjalta. Mittatilauksena tehtyjen kaiteiden kokonaismääräksi mitoitettiin suunnittelun perusteella yhteensä noin 300 metriä.

Teräskaiteiden ominaisuudet ja materiaalit valittiin tilojen tarpeiden mukaisesti

Jokainen projektimme toimitetaan siten, että se vastaa alan standardeja, teollisuusyritysten tilojen tarpeita ja asiakkaan mahdollisia omia erityistoiveita. Näin ollen tässä toimituksessa kaiteiden materiaali valittiin asiakkaan ympäristön vaatimustason mukaisesti ja teräskaiteiden toimitus sisälsi sekä maalattua, haponkestävää että verkotettua kaidetta. Verkotetun kaiteen tarkoitus on toimia turvallisuustekijänä ja estää tiloissa työskentelevien ihmisten raajojen työntymistä teollisuusympäristön koneiden väliin.

Kun siis tilaat teräskaiteet kokonaistoimituksena Premekonilta, voit varmistua ajankäytön ja kustannusten tehokkuudesta ja siitä, että tilaus soveltuu juuri mitoitetusti sinun yrityksesi tiloihin.