Hoitotasojen standardit – Premekon tuntee standardien, vaatimusten ja määräysten kokonaisuuden

Hoitotasostandardit ovat tärkeimpiä koneturvallisuuden tekijöitä. Standardien mukaiset hoitotasot noudattavat turvallisuusmääräyksiä ja tehdasvaatimuksia sekä ehkäisevät työtapaturmia suojellen yritysten henkilöstöä ja liiketoimintaa.

Premekon suunnittelee, valmistaa ja räätälöi hoitotasot koneturvallisuusstandardien sekä tehdaskohtaisten määräysten mukaisesti. Olemme aktiivinen kumppani hoitotasojen suunnitteluvaiheesta valmistukseen, minkä ansiosta tarjoamme turvallisen ja laadukkaan kokonaisratkaisun.

Hoitotasojen standardit varmistavat turvallisuuden myös kansainvälisessä liiketoiminnassa

Premekonin hoitotasojen suunnittelu ja hoitotasorakenteet pohjautuvat pääosin koneturvallisuusstandardiin SFS EN ISO 14122 (1-4). Kyseinen standardi antaa kuormitusvaatimuksia, taipumia, mitoituksia ja määritteitä hoitotasojen ja kulkuteiden rakenteelle. Teollisuudessa hyvin yleinen ISO 14122 -standardi on Premekonin eniten käyttämä standardi. Suomessa käytössä oleva ”ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (1007/2017)” antaa määreitä rakennusten hoitotasorakenteille, kuten portaiden ja kulkuteiden leveyksille.

Hoitotasojen suunnittelussa huomioimme myös kansainvälisen kaupan edellyttämät standardit, kuten NR12 (Brasilia), OSHA (Oseania ja Pohjois-Amerikka) sekä SSG (Ruotsi).

Tehdaskohtaiset hoitotasostandardit eivät saa jäädä huomioimatta

Yleisten hoitotasostandardien ohella on tärkeää huomioida laitos- ja tehdaskohtaiset standardit. Näiden perusteella valmistamme kunkin tehtaan koneiden, rakennusten ja muiden komponenttien yhteyteen parhaiten sopivat hoitotasot. Tehdaskohtaiset hoitotasojen rakenteet koskevat tyypillisesti hoitotasojen runkorakenteissa käytettäviä teräsprofiileja, kaiteiden paksuuksia ja putkiprofiileja, sekä ritilätyyppejä.
Premekonilla sovimme yhteistyössä asiakkaan kanssa halutusta rakenteesta jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi prosessi-, energia- ja metsäteollisuudessa on lukuisia standardeja, vaatimuksia ja määräyksiä, jotka tulee viedä käytäntöön saumattomana kokonaisuutena.

Hoitotasojen asiantuntijana emme pelkästään toimita hoitotasoja, vaan toteutamme ratkaisuja, joiden avulla voimme tuoda sinulle asiakkaana kustannussäästöä ja lisäturvallisuutta. Hoitotasojen kannakointi oikeaan sijaintiinsa on aina tapauskohtainen, ja kannaketolppien määrässä ja sijainnissa huomioimme asiakkaan toiveet esimerkiksi trukki- ja huoltoliikenteen sujuvoittamiseksi.

Annamme asiantuntijanäkemyksen myös hoitotasojen maalausohjeisiin, ritilän silmäkokoon ja karheuteen, kulkuteiden leveyksiin, käytettäviin materiaaleihin ja turvallisiin kaiteiden korotuksiin ja tuplavälijohteisiin. Tällä varmistamme sen, että saat parasta vastinetta investoinnillesi.

Ammattimainen suunnittelu luo perustan laadukkaalle hoitotasorakenteelle

Hoitotasojen suunnitteluvaihe on ratkaisevan tärkeä, kun hoitotasojen turvallisuus, laatu ja standardien mukaisuus halutaan varmistaa. Suunnittelumme toteutetaan 3D-mallina, jonka toimitamme sinulle asiakkaana tarkistettavaksi. Ennen valmistusvaiheitta käymme yhdessä läpi, että ratkaisu sopii haluttuun ympäristöön ja muihin reunaehtoihin. Kun projekti etenee valmistukseen, toimitamme teille 2D-asennus- ja kokoonpanokuvan, osaluettelon sekä pakkauslistat.

Hoitotasojen ammattimainen suunnittelu mahdollistaa mm. seuraavaa

– hoitotasojen rakenteet ovat vaadittujen standardien mukaiset
– rakenne suunnitellaan toiveitasi kuunnellen, esim. halutuissa lohkoissa
– kaidevälit, vapaa pääntila, taipumat, suojaukset ym. ovat standardien mukaisia
– kuormitukset on huomioitu oikein
– asennus on vaivatonta: suunnittelussa huomioimme esim. sopivan kokoiset kappaleet ja pulttiliitokset

Meillä Premekonilla suunnittelu ja valmistus ovat saman katon alla, mikä tehostaa hoitotasoprojektin kulkua. Kun tieto liikkuu osastojen välillä nopeasti, voimme tarttua saman tien asiakkaan toiveisiin ja huomioida ne tilauksessa. Näin ollen saamme tilausten reunaehdot sujuvasti sekä asiakkaan yksilöllisten vaatimusten, että standardien ehtojen mukaisiksi.

Premekonin suunnittelupäällikkö Leevi Paajanen kertoo.

Huolehdimme hoitotasostandardit puolestasi – asiakastarina Veisto Oy

Sahateollisuuden toimija Veisto Oy (hesaw.com) on Premekonin pitkäaikainen kumppani hoitotasojen toimituksessa. Premekon toimittaa Veistolle vuosittain useita eriä hoitotasoja koneiden yhteyteen. Hoitotasot suunnitellaan 3D-mallista asiakkaalle projektikohtaisesti.  

Meillä on käytössä kymmeniä eri mallisia sahakoneita, joille jokaiselle täytyy tehdä omanlaiset hoitotasot. Toteutuksessa täytyy huomioida esimerkiksi moottorien läheisyys, ahtaista paikoista kulku ja sopivat kiinnityspaikat. Meiltä annetaan Premekonille esimalli, jonka perusteella he toteuttavat standardien ja määräysten mukaiset hoitotasot

Veisto Oy:n tekninen johtaja Raimo Karjalainen kertoo.

Premekonin tuntemus standardeista on tehnyt tilausprosessin Veistolle mahdollisimman vaivattomaksi.

On suuri etu, ettei meidän tarvitse tuntea kaikkia hoitotasojen standardien pykäliä, vaan Premekon huolehtii ne kuntoon puolestamme. Suunnittelu etenee hyvin yhteistyössä, kun käymme läpi mallit ja tapauskohtaiset vaatimukset, Karjalainen tähdentää. Lisäksi olemme tyytyväisiä Premekonin työn laatuun ja konekantaan. Tilaus ei ole pelkästään hoitotaso, vaan näyttävä ja arvokas elementti, joka sopii korkealaatuisiin tuotteisiimme, Karjalainen lisää.