Esimerkki projektin kokonaisuudesta: teräsportaat telakkateollisuuden yritykselle

Premekonin teräportaat toimitetaan projektina, joka on suunniteltu vastaamaan yrityksesi tarpeita ja ottamaan huomioon erityisvaatimukset. Meillä on käytössä ammattilaisten osaava joukko, jolla on kokemusta eri prosessien vaiheiden suunnittelusta ja läpiviennistä, ja joka osaa vastata projektin aikana esille nouseviin kysymyksiin ja toiveisiin.

Yksi esimerkki Premekonin toimittamista teräsportaista on telakkateollisuuden parissa toimivalle yritykselle tehdyt teräsportaat, jotka toimitettiin uudisrakennukseen testauslaitteiston ja rakennuksen yhteyteen. Näiden metalliportaiden kokonaisnousumäärä oli noin sata metriä ja portaiden leveydet vaihtelivat projektissa 600 – 1000 millimetrin välillä.

Premekonin teräsportaiden suunnittelun taustalla on vahva ammattiosaaminen

Jokaiseen toimitukseemme sisältyvä suunnittelu luo perustan koko toimitukselle, ja suunnittelun perusteella voimme ottaa huomioon esimerkiksi erityiskohteet, mitoituksen ja asennuksen vaatimukset.

Asiantuntijamme tekemä teräsportaiden suunnitteluvaihe tehtiin havainnollistavan 3 D -mallin pohjalta, johon sisällytyimme asiakkaan tilojen vaatimia layout -muutoksia. Muutosten perusteella portaisiin lisättiin vaadittavia lepotasoja ja portteja, jotka noudattavat alan vaatimia EN 14122- ja RAK F2- standardeja.

Tilauksen käsittely, erityistoiveet ja toimitus asiakkaan tarpeiden mukaan

Toteutamme projektit vastaamaan asiakkaan vaatimuksia sekä yleisiä vaatimuksia ja standardeja, joten teimme tässä projektissa muutoksia teräsportaiden materiaaleihin, ominaisuuksiin ja varusteluun, jotka paransivat tuotteen käytettävyyttä ja turvallisuutta.

Teräsportaat varustettiin kuumasinkityllä ritiläaskelmalla, jonka etureunan karhennus suojaa portailla liikkuvia työntekijöitä liukastumiselta. Myös portaiden kaiteet maalattiin turvakeltaisella maalilla, jotta ne herättäisivät kulkijoiden huomion ja turvallistaisivat näin tiloja.

Kun tilaat metalliportaat meiltä, voit varmistua siitä, että ne ovat yrityksesi tiloihin mitoitetut, teollisuuskäyttöön sopivat ja ammattilaisten valmistamat alusta loppuun!

Saatavilla rakenneteräksestä – pintakäsittelyiksi maalaus ja sinkitys.