Poikkisiltojen toimitus metsäteollisuuden asiakkaalle – esimerkki kokonaistoimituksesta

Toimitimme metsäteollisuuden sektorin laitetoimittajalle uuteen konelinjaan yhteensä 30 poikkisiltaa, jotka asemoitiin paperi- ja kartonkikoneiden yhteyteen. Teollisuuden kokonaisprojektitoimitukset ovat Premekonin ydinosaamista, josta tämä asiakkaallemme räätälöity toimitus on yksi onnistunut esimerkki. Toimituksen loppukäytön paikka sijaitsee Venäjällä.

Poikkisillat suunniteltiin 3D-mallinnuksen mukaan

Kokonaistoimituksemme alkoi poikkisiltojen suunnittelulla, jossa etenimme asiakkaan tekemän 3D -mallinnuksen pohjalta. Alustavan mallin mukaiset kiinnityspisteet ja päämitat säilytettiin, ja muilta osin poikkisillat muutettiin Premekonin oman vakiomallin mukaisiksi. Vakiomalli takaa tuotannossamme tehokkaan läpimenon ja hyvän laadun, jolla vältetään ennen kaikkea rakenteellisia virheitä kuten vapisevia kaiteita ja pinnoitusongelmia.

Poikkisillat räätälöitiin asiakkaan tilojen ja vaatimusten mukaan

Jokainen projektitoimituksemme on mahdollista räätälöidä asiakkaan tilojen erityisvaatimusten mukaisiksi. Tässä projektissa toimitimme paperi- ja kartonkikoneiden märänpään osuuksiin haponkestäviä hoitotasoja, ja kuivaan päähän siirtyessä materiaali muuttui mustaksi maalatuksi teräkseksi.

Koska poikkisillat tulivat teollisuustiloihin märänpään osuuksille liukkaisiin olosuhteisiin, lisäsimme asiakkaan toiveesta umpinaisen ritilän poikkisillan päälle. Näin ollen kulkemista varten saatiin lisää kitkaa, joka lisäsi tilojen turvallisuutta. Lisäksi poikkisillat varustettiin asiakkaan toiveiden mukaisesti turvallistavilla eri kaidevaihtoehdoilla. Lisäsimme verkkolevykaidetta sellaisiin paikkoihin, joissa haluttiin estää raajojen joutuminen ei-haluttuihin paikkoihin. Halutuilla alueilla poikkisillat varustettiin tuplavälipohjalla ja lämmitysputkistolla. Putkisto koeponnistettiin Premekonin toimesta ennen toimitusta asiakkaalle.

Poikkisiltojen asennus oli asiakkaalle sujuvaa

Premekonin kokonaistoimitukseen kuuluu tarvittaessa myös asennustyö, mutta tässä tapauksessa metsäteollisuuden asiakkaamme katsoi sopivaksi asentaa tilauksen itse.  Vahva projektiosaamisemme tuleekin esille siinä, että asennus hoituu sujuvasti tarvittaessa myös asiakkaan toimesta. Asiakkaan tekemä asennus onnistui täysin ongelmitta sekä esikokoonpanossa että lopullisella asennustyömaalla. Näin ollen toimituksemme oli asiakkaan kannalta kokonaisuutena sujuva ja vaatimusten mukainen.

Kun haluat sujuvan poikkisiltojen projektitoimituksen, ota yhteyttä Premekoniin!

Saatavilla: HST, RST ja rakenneteräs – pintakäsittelyiksi allaspeittaus, ruiskuhapotus ja maalaus.

Tutustu tarjoamiimme tuotteisiin