Hoitotasot

Hoitotasot voidaan valmistaa useista eri materiaaleista asiakkaan toivomuksen mukaan. Hoitotasotoimitukset voivat olla kokonaistoimituksia tai pienempiä osatoimituksia vaihdellen muutaman neliön ja useiden satojen neliöiden välillä. Hoitotasorakenteiden suunnittelu tapahtuu 3D-ympäristössä, jonka parametristen suunnittelumallien avulla optimoidaan suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö.

  • Layout-kuvat
  • Asiakkaan piirustukset
  • Premekonin suunnittelijan tekemä mitoitus

Käytettävissä on lukuisia valmiita hoitotasoratkaisuja, joita sovelletaan kohteen sekä asiakkaan käyttämien standardien, erikoistarpeiden ja valittujen materiaalien mukaan.

Konelinjastojen hoitotasot

arrow_right_alt